وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بيشتر

 

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

 

شركت هاي تعاوني شهرستاني:

          در راستاي اجراي بند هاي (الف)  و(ب)  ماده (34) قانون موضوع واگذاري سهام بنگاه ها در قالب سهام عدالت به اتباع ايراني مقيم داخل كشور، شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني با عضويت مشمولان طرح سهام عدالت در هر شهرستان تشكيل مي شوند تا وظيفه ارايه خدمات به اعضاء و كمك به ايفاي نقش در اداره شركت هاي سرمايه گذاري استاني را بر عهده گيرند.

در حقيقت يكي از شالوده هاي اجراي طرح سهام عدالت اين شركت ها هستند كه وظيفه ثبت نام از مشمولين و انجام امور آنان را تا سهامدار شدن بر عهده دارند.