وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد وآل محمد

 

كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني:

       كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني از جمله نهادهايي است كه شكل گيري آن به مقررات اجراي قانون بر مي گردد و در خود قانون به آن اشاره اي نشده است.مجوز شكل گيري اين كانون ماده (8) آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت مصوب شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44)  قانون اساسي است كه طي آن مقرر شده به منظور مديريت سهام واگذار شده، شركت هاي سرمايه گذاري استاني مي توانند از طريق تشكيل كانون (سازمان مردم نهاد) امور مربوط به حقوق سهامداري خود در مجامع عمومي شركت هاي واگذار شده را اعمال نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاه هاي ذيربط نيز مكلف شده اند نسبت به اعطاي مجوز تشكيل و فعاليت كانون ياد شده اقدام نمايند.در حقيقت ضرورت شكل گيري كانون را مي توان با انحلال شركت كارگزاري سهام عدالت كه به موجب آيين نامه اجرايي مذكور اتفاق افتاده است و همچنين لزوم يكپارچه سازي تصميمات در ميان شركت هاي سرمايه گذاري استاني، مرتبط دانست.

 

گفتني است براي كسب اطلاعات بيشتر دراين زمينه به آدرس اينترنتي پايگاه اطلاع رساني سهام عدالت http://www.vase.ir/index.aspx?siteid=81&pageid=214  مراجعه شود.