وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

 

صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون:

     

صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون يكي ديگر از نهاد هاي مالي بخش تعاون است كه بر اساس تبصره (1) بند (و) ماده (9) قانون براي پشتيباني مالي از بخش تعاون شكل گرفته است.

بر اساس اساسنامه صندوق كه به تصويب هيات وزيران رسيده است، صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و سرمايه موجود صندوق تعاون كشور به مبلغ يكهزار و دويست ميليارد ريال به عنوان سرمايه اوليه صندوق تعيين شده و تمامي آن متعلق به دولت است.

موضوع فعاليت صندوق، كمك به توسعه بخش تعاوني از طريق انجام تضمين‌ها و اقداماتي چون:

 تضمين اعتبارات و سرمايه‌گذاري‌ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شركتهاي تعاوني، تضمين اصل و سود تسهيلات اعطايي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري به شركت‌هاي تعاوني، جبران بخشي از خسارتهاي ناشي از حوادث طبيعي و غيرمترقبه، نوسانات شديد بازار و بحران‌هاي اقتصادي داخلي و خارجي براساس دستورالعمل مصوب مجمع عمومي و در حدود اعتبارات مصوب، ارزيابي، رتبه‌بندي و تحليل ريسك (خطر) ذي‌نفعان ضمانت‌نامه‌ها و بيمه‌ها و جلب همكاري شركت‌ها و مؤسسات بين‌المللي ارزيابي و رتبه‌بندي سرمايه‌گذاران، صادركنندگان و خريداران، جلب همكاري بانك‌ها، بيمه‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي و همكاري متقابل در تحقق اهداف صندوق و سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها و قبول ضمانت اتكايي با اولويت بانك توسعه تعاون، است.

 

گزارش عملكرد نيمه نخست سال 1392 صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون

گفتني است اطلاعات مربوط به صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون در پايگاه اطلاع رساني
- صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون قابل دسترسي است.