وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

 

ابلاغيه شماره 134287/63

مورخ 30/7/1391 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

 

بسمه تعالي

باصلوات برمحمد و آل محمد

 

 

تصميمات هشتمين نشست شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مورخ 12/7/1391

 

    هشتمين نشست شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، در تاريخ 12/7/ 1391 تشكيل و تصميماتي به شرح زير اتخاذ شد:

 

1-  درخواست رييس شورا و مركز ملي رقابت در مورد ابهام در دامنه رسيدگي هيات تجديدنظر شوراي رقابت و محدوده تجديدنظر خواهي آراي شوراي رقابت درهيات مذكور مطرح شد كه پس از اداي توضيحات از سوي رييس شورا و مركز ملي رقابت و همچنين دبير هيات تجديدنظر و بررسي مواد مرتبط با موضوع در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از جمله مواد (63) و (64) اين قانون، شورا با توجه به شفافيت احكام قانوني مربوط و به  استناد بند (8) ماده (42) قانون يادشده و به منظور هماهنگي اين دو نهاد، تاكيد نمود مادامي كه مفاد قانون از سوي مجلس شوراي اسلامي اصلاح نشده، ترتيبات ماده (63) قانون فوق الذكر مبناي  عمل شوراي رقابت و هيات تجديدنظر آن قرار گيرد.

2-  گزارش رييس كل سازمان خصوصي سازي از عملكرد طرح توزيع سهام عدالت مطرح و مقرر شد موارد ذيل بررسي و تصميمات لازم در جلسه آتي شورا اتخاذ شود:

الف – باتوجه به عدم مراجعه برخي از مشمولين شناسايي شده براي ثبت نام در تعاوني ها و لزوم پركردن فاصله بين تعداد دعوت نامه هاي صادره و تعداد ثبت نام كنندگان در تعاوني ها و پايان دادن به مهلت ثبت نام افراد شناسايي شده قبلي، سازمان خصوصي سازي با استفاده از تمامي روش هاي ممكن براي اطلاع رساني از جمله بهره گيري از ظرفيت هاي صدا و سيما، مراتب را با تعيين مهلت مشخص به اطلاع مشمولين ذي نفع برساند تا نسبت به مراجعه و ثبت نام در تعاوني ها اقدام كنند.

ب- باتوجه به احتمال افزايش تعداد مشمولان واجد شرايط و با در نظر گرفتن سقف قانوني تعيين شده براي برخورداري از سهام عدالت(شش دهك) ، كميسيون تخصصي شورا با بررسي ظرفيت هاي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مقررات آن در زمينه واگذاري اقساطي سهام، امكان سهامدار شدن ساير اقشار كه تاكنون مشمول طرح نشده اند را بررسي نمايد.

ج- به منظور معاملاتي شدن سهام عدالت در اختيار مردم از طريق بهره گيري از ظرفيت هاي بازار فرابورس، ورود شركت هاي سرمايه گذاري استاني به فرابورس و ترجيحا" در قالب شركت هاي تعاوني سهامي عام  در دستور كار كميسيون و كارگروه هاي تخصصي قرار گيرد.

 

3-  گزارش رييس سازمان بورس و اوراق بهادار از آخرين وضعيت بازار بورس و رشد شاخص ها و افزايش حجم معاملات سهام مطرح شد . براين اساس ، از تصميم شوراي عالي بورس مبني بر لزوم تاييد صلاحيت خريداران بلوك هاي عمده قبل از معاملات كه باتوجه به صيانت از شركت ها و سهامداران در بازار اتخاذ شده، استقبال و تاكيد شد اين تصميم با مقررات اجرايي مورد عمل سازمان خصوصي سازي در مورد اهليت خريداران سهام بنگاه ها تعارض ندارد.

 

 

سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا