وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

 ابلاغيه شماره 99983/63

مورخ 2/6/1389 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

 

بسمه تعالي

باصلوات برمحمد و آل محمد

 

 

تصميمات چهارمين نشست شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مورخ 21/5/1389

 

      پيرو برگزاري جلسه مورخ 21/05/ 1389شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، تصميمات جلسه يادشده به شرح زير براي استحضار و بهره برداري لازم ايفاد مي شود:

 

1-  آخرين وضعيت عملكرد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي دبيرخانه شورا  و سپس وضعيت واگذاري ها و بازار سرمايه توسط رييس كل سازمان خصوصي سازي و رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش شد.

2-  موضوع تبديل شركت هاي سرمايه گذاري استاني (سهامي خاص) به شركت هاي تعاوني سهامي عام يا شركت هاي سهامي عام و همچنين فعاليت كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد اين موضوع پس از طرح در كميسوين تخصصي در جلسه بعدي شورا مطرح و تصميم گيري شود.

3-  تصويب نامه سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي- تبليغاتي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي موضوع بند (3) ماده (42) قانون اجراي سياست هاي كلي يادشده به تصويب رسيد.

4-  بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص دومورد اصلاح آيين نامه نظام اقساطي واگذاري ها، موضوع  تصويب نامه شماره 207947/206329/2/63 مورخ 18/2/1378 شورا، به جلسه بعد موكول شد.

 

 

سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا