وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست رئیس جمهوری

 

پاسخ رهبر معظم جمهوري اسلامي ايران به درخواست رييس محترم جمهور براي اختصاص بخشي ازسهام شركتهاي دولتي به طرح توزيع گسترده سهام بين اقشاركم درآمد

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

جناب آقاي دكتر احمدي نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

 

با درخواست جناب عالي جهت اختصاص درصدي از سهام صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل موافقت مي گردد:

1 - با فروش اقساطي تا 50 درصد از سهام قابل واگذاري ابلاغي در بند (ج) سياست هاي كلي اصل 44 در قالب شركت هاي سرمايه گذاري استاني متشكل از تعاوني هاي شهرستاني موافقت مي گردد.

2 - قيمت سهام در بورس تعيين گردد.

3 - درمورد دودهك پايين درآمدي 50 درصد تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله مجاز است .

4 - شركتهاي سرمايه گذاري استاني با كمك دولت در بورس پذيرفته شده و جهت افزايش بازدهي سرمايه خود بر اساس قانون تجارت فعاليت نمايند.

5 - به نسبت اعضاي شركت هاي تعاوني هر استان،سهام مشمول واگذاري در اختيار شركت سرمايه گذاري استان قرار گيرد.

6 - خريد و فروش سهام شركتهاي سرمايه گذاري استان در بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت ويا مورد تخفيف واقع شده ، مجاز است .

7 - شناسايي افراد واقع در دو دهك پايين درآمدي با ساز و كارهاي علمي و دقيق انجام گرفته و روستاييان موردتوجه ويژه قرار گيرند.

8 - اجراي طرح ، نبايد موجبات افزايش يا تداوم تصدي گري هاي دولت در شركت هاي مشمول واگذاري گردد.

شايسته ي تذكر است با توجه به گذشت مدت قابل توجهي از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44،  هنوز اقدامات اجرايي و فراخوان ملي جهت توسعه سرمايه گذاري و كارآفريني صورت نگرفته است،لذا مقرر نماييد ستادي قوي، مسئوليت كامل اجراي اصل 44 را برعهده گرفته و بدون فوت وقت زمينه رونق و تحرك اقتصادي را با به كارگيري همه نيروها و سرمايه هاي ملي فراهم نمايد . اطلاع رساني همه جانبه و فراگير جهت دوري از ويژه خواري گروه هاي خاص، تشويق عموم به سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب و كار كشور مورد تاكيد است.

توفيق جناب عالي را درخدمت به ملت بزرگ ايران و اجراي عدالت از خداوند متعال خواستارم.


                           

                                 سيد علي خامنه اي