وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

ابلاغيه شماره 103825

مورخ 8/7/1387

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد وآل محمد

 

اجازه نامه "اعمال اختيارات مرتبط با واگذاري بنگاه ها از جمله طبقه بندي،تعيين قيمت، بازاريابي و استفاده ازكليه روشهاي عرضه،اجاره وپيمان مديريت بنگاه هاي قابل واگذاري در بازارهاي داخلي وخارجي توسط سازمان خصوصي سازي " بر اساس ماده(26)

 

 در اجراي ماده(26) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي و از تاريخ ابلاغ قانون مذكور تا اطلاع ثانوي، جنابعالي را به عنوان نماينده خود در اعمال اختيارات مرتبط با واگذاري سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت بنگاه ها از جمله طبقه بندي، تعيين قيمت، بازاريابي واستفاده از كليه روشهاي عرضه، اجاره و پيمان مديريت بنگاه هاي قابل واگذاري در بازارهاي داخلي و خارجي با رعايت چارچوب ها و ضوابط و مقررات مربوطه تعيين مي نمايم.

 

سيد شمس الدين حسني

وزير امور اقتصادي و دارايي